Chokolade lavet i hånden af kakaobønner med respekt for mennesker, dyr og planter.

Vi køber udelukkende kakaobønner fra landmænd, der dyrker deres kakaobønner under 100 % etiske og bæredygtige forhold.

Kakaoindustrien har længe været afhængig af en uretfærdig forsyningskæde. Store virksomheder hjælper med at holde chokoladepriserne uretfærdigt lave, hvilket i sidste ende fører til fattigdom blandt mange kakaobønder og i værste tilfælde brugen af tvangs- og børnearbejde. Størstedelen af verdens 8 millioner kakaobønder lever i øjeblikket i fattigdom, hvilket er en af hovedårsagerne til tvangs- og børnearbejde samt mangel på miljøhensyn. Det kan vi som samfund ikke leve med, og det er en udvikling, vi gerne vil være med til at vende. Hos Mellow producerer vi derfor kun chokolade, hvor landmændene er sikret ordentlige forhold for deres arbejde, og kakaobønnerne er dyrket under 100% etiske og bæredygtige forhold.

Monokultur versus biodiversitet

Kakaoindustrien er en af de mest sårbare landbrugsindustrier på verdensplan. Mange landmænd bruger en brandslukningsteknik med skovrydning til at plante kakaomonokulturer - plantager med kun én type kakaoplante. En monokultur er en voldsom indblanding i den naturlige vegetationsudvikling; monokulturer kan dog forvaltes med mindre arbejdskraft end en blandet afgrøde. Også gødning, kunstvanding og pesticider er ofte nødvendige for at sikre udbyttet. En monokultur er meget sårbar over for skadedyr og sygdomme, fordi der er få levesteder for et mangfoldigt plante- og dyreliv. En monokultur opbruger alle næringsstoffer og udtørrer jorden, hvilket igen fører til mere skovrydning. Dette fører til tab af biodiversitet i kakaotræer, som bliver mere sårbare over for klimaforandringer, forskellige sygdomme og skadedyr.

Derfor samarbejder vi kun med farmere, der prioriterer kakaosorter, som beskytter klimaet samt dyre- og plantearter. Kakaosorter, der giver et mindre udbytte, men en større variation af smag, og som understøtter truet kakaobiodiversitet. Landmænd dyrker kakao i symbiotiske plantager med andre afgrøder som bananer, pisang, kokosnødder og andre for at undgå skovrydning og tab af biodiversitet.

Vi laver chokolade af nøje udvalgte kakaobønner og nogle af verdens bedste enkeltoprindelser. Vi henter fra landmænd, der dyrker deres bønner på etiske og bæredygtige måder.